תושב/ת ראש העין היקר/ה

שמחות לשתף אותך בנושאים 
שעל סדר יומה של עירנו.

הדברים כתובים מזווית עינינו ועל אחריותנו.
נשמח לתגובות, הארות, 

המלצות לנושאים נוספים לדיון ועוד.