רשומות

תמונה
  תושב/ת ראש העין היקר/ה שמחות לשתף אותך בנושאים  שעל סדר יומה של עירנו. הדברים כתובים מזווית עינינו ועל אחריותנו. נשמח לתגובות, הארות,  המלצות לנושאים נוספים לדיון ועוד.