התנגדות להקצאת מקרקעין לעמותת "אוהל שרה ובאר מרים" להקמת מקווה טהרה - נובמבר 2015