התנגדות להקצאת מקרקעין לעמותת "אוהל שרה ובאר מרים" להקמת מקווה טהרה - אוגוסט 2016