אנטנות סלולריות בשטח מגורים

                                                                                                   


תאור כתובת מועד בדיקה אחרון בדיקה ברדיוס של 20 מ בדיקה ברדיוס של 100 מ הערות מיוחדות
אנטנה מעל מבנה ציבור בנין העירייה (מחלקות: חינוך, גזברות ושפ"ע), רח' שילה 20.10.14 בקומה התחתונה לא ידוע לא ידוע תוצאת הבדיקה חורגת מהתקן!
להלן הדו"ח
(לבנין הראשי)
אנטנה מעל מבנה ציבור בניין העיריה, רח' מרבד הקסמים 10.9.14 לא ידוע לא ידוע
אנטנה מעל מבנה פרטי שבזי פינת העצמאות 19.1.14 לא ידוע לא ידוע
אנטנה מעל מבנה פרטי רח' שילה 76 1.7.14 לא ידוע לא ידוע האנטנה ממוקמת במרפסת בפנטאהוז
אנטנה מעל מבנה פרטי רח' הרצל 20 6.4.14 לא ידוע לא ידוע
תאריך עדכון: דצמבר 2014